انیمیشن جالب و دیدنی محله سبزیجات این قسمت بادمجون غولو.