مرثیه خوانی حاج احمد واعظی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام.