روضه سوزناک حجت الاسلام مسعود عالی در محضر مقام معظم رهبری.