درباره خواص شگفت انگیز گیاه و دمنوش شفابخش زیره خانم دکتر محبوبه ابریشم کار در برنامه عصر شیرین صحبت می کنند.