من نمی خواستم اپولو هوا کنم اما می خواستم بهترین باشم و تلاش زیادی کردم؛ کلیپ انگیزشی مایکل فلیپس امریکایی دارند دهها مدال جهانی در رشته شنا