وداع جانسوز فرزند شهید مدافع حرم مرتضی کریمی که تازه پیکر مطهرشان تفحص و شناسایی شده است.