وقتی شهاب حسینی حاضر نشد برای گویندگی در «کربلا جغرافیای یک تاریخ» دستمزد بگیرد؛ داریوش یاری، کارگردان هرچه خواستیم با او قرارداد ببندیم گفت من سیدم دوست دارم برای جدم کار کنم.