دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید، شب ها آهسته می گریم که شاید کم شود دردم، تحمل می رود اما شب من سر نمی آید؛ کلیپی زیبا برای شفای بیماران با برشی از آواز پرواز همای برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ