یه نشدن هایی هست که بعدا می بنیی که خدا چقدر دوستت داشته که نشده؛ تکست کلیپ جالب و مفهومی برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ