امام خمینی (ره):۱۷ شهریور از ایام الهی است که باید ذکر آن را زنده نگه داریم. سالروز قیام خونین ۱۷ شهریور گرامی باد.