کلیپی ناب از سخنان مرحوم آیت الله حایری شیرازی درباره نقطه رحمت و قساوت تا بانک های ربوی و اسلامی خطاب به علی لاریجانی