مال خود من باش، دلت رو پسپار به دلم، قلبم رو می دم جاش، زندگیمی آخه؛ ویدئوی دلبرانه برای وضعیت واستاپ و استوری اینستاگرام