خدا دریافته ام کسی که می گوید التماس دعا از روی عادت نیست کم آورده است خودت کمک اش کن؛ کلیپ کوتاه زیبا برای شفای مریض ها برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ