در این کلیپ انگیزشی برای دانش آموزان با مثال نمودار توان ایکس پوریا مظفریان می گه که هرچی شروعتون سخت تر باشه سرعت پیشرفت شما هم خیلی بیشتر خواهد بود.