توی حوض خونه ما، ماهی های رنگارنگ بالا و پایین میرن، با پولک های زیبا، دنبال هم می گردن؛ سرود کودکانه کلاغ شیطون