یک کاردستی و کارورزی عالی دیگه از برنامه کودکانه دست کی بالا برای بچه ها ساخت ماکت مادربزرگ با کاغذ رنگی