خلف وعده‌ کشورهای خارجی یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که سبب به تاخیر افتادن واکسیناسیون در ایران شده است