آموزش پخت جوجه کباب تایلندی توسط آقای حسین زنجانی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.