توربافی بافی با بالشتک توسط خانم زینب مومن در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.