سکانسی جالب و احساسی از سریال سفر سبز با بازی پارسا پیروزفر.