آموزش دسر پاناکوتا سه رنگ توسط خانم سمیه آغاز در بخش آشپزی برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما.