سخنرانی کوتاه حجت الاسلام مسعود عالی در مورد تسلیم اهلبیت بودن و موضع نگرفتن در مورد آنها.