طرز تهیه کال کباب یک نوع غذای گیلانی توسط خانم اکبری در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.