یه وقتایی پنجره دلهامون، وا میشه رو به آبی آسمون، بارون مهربونی که می باره، نور امیدش میشه رنگین کمون، پنجره دلتو رو زودی وا کن، به دنیای پر از امید نگاه کن؛ ترانه امید و انگیزشی کودکانه فیلم «وروجک»