من می تونم کاری بکنم که همه چیز عوض بشه، هرچی سنگ تو باغچه هست یا آبنبات یا گز بشه، کاری کنم درست بشه کوهی بزرگ از آبنبات، جاری بشه پایین بیاد از سر کوه رودخونه ای از شکلات؛ تیتراژ پایانی شاد کودکانه فیلم خاطره انگیز پاتال