با چسب ورق طلا اول نوشته‌ ای که میخواستمو نوشتم بعد از نیم ساعت روش ورق طلا چسبوندم و با یه قلمو تمیز اضافه‌ هاشو جدا کردم.