کلیپ کوتاه دلبرانه با برشی از تصنیف دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است، با صدای استاد محمد رضا شجریان