برای اربعین من از الان دلشوره دارم؛ حالا که دورم از دنیای زیبای ضریحت ...