واسه تو کوه صبرم بری میگیره دردم نبودی تو هر شب به یادت گریه کردم ...