یکی از سمی‌ترین باورهای ازدواجی اینه که وقتی فرد مشکل، ضعف یا کمبودی داره، تو زندگی مشترک خودبه‌خود درست میشه؛ چیزی که تجربه برعکسش رو ثابت کرده!!!