نیوشا علیپور از بازیگران خردسال سریال زخم کاری است که در بچه مهندس، نقش کودکی مژگان را بر عهده داشت.