نماهنگ دیدنی درخواست و استغاثه عالم برای حضور منجی آخرالزمان حضرت مهدی عج.