تو پادکست امروز بهتون یاد میدم که با چندتا تکنیک ساده، خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم و در مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیریم؛ از خانم دکتر معصومه حاتمی و با اجرای خانم سیمین روان