یه فصلیه که در اون گرما میشه فراوون؛ آفتاب داغ می تابه به جای برف و بارون؛ یه فصل پر از قشنگی با میوه های رنگی ...