کلیپ برشمردن خصوصیات دوستان خوب در برنامه دست کی بالا با عنوان نجوای کودکانه که یک دخترخانم نوجوان بیان می کند.