مجموعه کارتون ایرانی زیبای ریرا داستانهای دخترک مهربان و کنجاو است با داستاهای جذاب این قسمت یک دوست خلاق.