آی آه طولانی من، حال پریشانی من، در دل طوفانی من، باران گرفتی؛ موزیک ویدئوی دلنشین «پریشانی» با صدای علیرضا پوراستاد با همکاری سپهر صاحبی، حسین غیاثی نازنین و سعید رضایی عزیز، علی جان صدیقی و وحید امینی.