روضه سوزناک حضرت رقیه علیها السلام با نوای سید رضا تحویلدار در هیئت لواء الزینب قم.