«افرا»، سریال جدید شبکه یک سیما در کنار چهره های سرشناسی که در گروه بازیگران خود از آنان بهره برده، استعدادهای جوانی را نیز معرفی کرده است. سارا باقری بازیگر سریال «افرا» از جمله همین هنرمندان جوان است که در نقش مائده جلوی دوربین رفته است.