چرا پیامبر(ص) و امام علی(ع) با وجود معصوم بودن، در کارها با مردم مشورت می‌کردند؟‌