قسمتی جذاب از سری بازی های برنامه بازی خانوادگی که میشه دو نفره یا نوبتی این بازی «توپ بازی دو نفره» رو انجام داد.