واکاوی علت مبارزه سیاست‌ های غربی علیه حجاب در برنامه چراغ شبکه پنج سیما؛ اینکه اینقدر با حجاب مبارزه می شود علتش اینست که حجاب نماد است.