سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد اهمیت فراگیری علم؛ اگر بدونی دو روز بیشتر زنده نیستی، چیکار می کنی؟