نوحه و مرثیه خوانی عربی محرم الحرام با نوای محمود کریمی و میثم مطیعی در بصره عراق.