سامانه پدافندی مرصاد ۱۶، سامانه‌ای هوشمند است که می‌تواند پهپاد‌های رادارگریز و موشک‌های کروز را در ارتفاع پست شناسایی و منهدم کند.