سکانسی از سریال گاندو دو به کارگردانی جواد افشار که شارلوت برای برقرار آدم های مهم برنامه ریزی می کنه