قدم می‌زنم زیر بارون؛ قدم می‌زنم مثل مجنون؛ قدم می‌زنم با یک قلب پریشون؛ قدم می‌زنم تا به رویا برسم؛ یک قطره‌ام که می‌خوام به دریا برسم... نماهنگ توسل به امام رضا علیه السلام با نوای سید رضا نریمانی.