کلیپ تصویری سخنرانی کوتاه حاج آقا قرائتی با موضوع: نیش نزن.