بیایید دست‌کم به باورهای خودمون اعتماد کنیم... کافیه بشینیم پای حرف اعتمادکرده‌ها....