در این برش از مستند توطئه خانوادگی که چندی پیش از شبکه افق پخش شد، ‌مگان مارکل، همسر شاهزاده هری، نوه ملکه بریتانیا، خانواده سلطنتی این کشور را به ''''نژادپرستی و دروغ گویی'''' متهم کرده است.